Nápověda

Po přihlášení se objeví administrátorské rozhraní:

 

Přidání článku

Po kliku na odkaz „Nový článek“ se objeví následující rozhraní:

Editor je podobný jako jakýkoli jiný, skýtá mnoho funkcí, které je potřeba si trochu „osahat“.

Důležité aspekty jsou zvýrazněny červeně a je důležité jim věnovat pozornost.

  • Je nutné zadat název článku (Titulek)
  • Nastavit Stav na „zveřejněno“
  • Vybrat Kategorii (jedná-li se o článek, vybrat kategorii „Blog“, jedná-li se o produkt, pak podle rozčlenění). Jedná-li se o článek, který má být zveřejněn v „Novinkách a akcích“ v hlavním (horním) menu, pak je důležité zvolit Hlavní-Ano. Nejedná se o politickou stranu.
  • Aby se zobrazil pouze název článku, je důležité při jeho psaní použít hned na začátku tlačítko „Číst dál“. Poté je možné vložit libovolný obsah.
  • Chci-li článku přidat hlavní obrázek, pak se tak děje přes tlačítko „Helix Blog Options“. Po kliku se objeví následující nabídka, kde přes ikonu Upolad Image nahrajeme to, co chceme:

  • V případě, že chceme do textu přidat vlastní obrázek, použijeme ikonu „Obrázek“ v editoru. Je důležité vybrat pro obrázek patřičnou složku, jinak vzniká zbytečný chaos.
  • Poté článek uložíme a uzavřeme.

Procházení a úpravy již vytvořených článků/produktů

Klikem na ikonu „články/produkty“ se dostaneme na seznam všech článků a produktů:

Kliknutím na název článku se dostaneme na jeho úpravu, která je totožná jako vytvoření článku.

 

Vytvoření nové kategorie

Vytvoření nové kategorie (či úpravy stávající) dávají možnost pro rozšíření kategorií produktů. Kliknutím na název kategorie je možné jej upravit, kliknutím na ikonu „Nový“ přidat kategorii další.

 

Produkty

Produkty je možné upravovat buď přímo v úpravách článku přes ikonu J2Store nebo v hlavní nabídce „Správa obchodu – Produkty“:

 

V obou případech je úprava totožná. Při kliku na ikonu J2Store se objeví následující prostředí, ve kterém je možné produkt upravit/vytvořit dle svého:

Aby se produkt stal produktem, je důležité zaškrtnout ve volbě „Změnit na produkt“ možnost „Ano“ (opět se nejedná o politické uskupení…).

Následně je nutné zadat několik parametrů:

Viditelnost pro zákazníky: Ano

SKU: Zvolit produktu unikátní pojmenování bez diakritiky

Cart button text: Text pro ikonu „Přidat do košíku

Nastavit základní cenu.

Vložit obrázky produktu:

Náhledový a Hlavní obrázek by měl být stejný, další obrázky (detaily produktu) je vhodné taktéž vložit.

To je víceméně vše, co je třeba zvládnout pro přidání/úpravu produktu. Ostatní volby jsou přednastavené a není třeba se s nimi trápit.

 

Objednávky

Kliknutím na ikonu objednávek se dostaneme k jejich správě:

Kliknutím na objednávku je možné načíst její detaily (adresu zákazníka a další).

Kliknutím na stav objednávky je možné potvrdit její přijetí, případně zpravit zákazníka přes „Upozornit zákazníka“.

loglo-bottom-2.png

Odběr novinek

Chcete-li dostávat aktuální novinky, vložte svůj e-mail.

© 2024. Všechna práva vyhrazena. Web by KOWORKS.CZ